Vrátenie tovaru

VRÁTENIE ZAKÚPENÉHO VÝROBKU ZÁKAZNÍKOM A REFUNDÁCIA KÚPNEJ CENY

Ak ste sa pri kúpe produktu cez tento zásielkový obchod pomýlili, máte nárok na vrátenie peňazí. Svoje rozhodnutie nám prosím oznámte písomne v lehote do 14 dní od doručenia zakúpeného výrobku, ideálne formulárom v linku uvedenom o pár riadkov nižšie na email podpora@popstore.sk. Zakúpený tovar prosím pošlite na adresu: JRC SK s.r.o., Heydukova 12-14, 811 08, Bratislava .

Samozrejme, spätné zaslanie tovaru, ktorý pri jeho predaji nemal žiadne vady, prebehne na vaše náklady. Pozor, musíte tak učiniť do 14 dní od písomného oznámenia vôle odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Rozhodne tak nerobte prostredníctvom dobierky alebo inej zásielky, ktorú je potrebné pri prijatí vyplatiť – takéto zásielky nikdy nepreberáme.
Pošlite výrobok, ktorý chcete vrátiť bežnou poštovou zásielkou alebo prostredníctvom kuriéra na našu adresu.


Formulár na vrátenie výrobku je možné si stiahnuť z našej stránky alebo vám ho poskytnú naši pracovníci, prípadne môžete použiť aj akýkoľvek iný text odstúpenia od zmluvy, ak z neho jednoznačne vyplýva vaša vôľa odstúpiť od kúpnej zmluvy.


Výrobky, ktoré sú charakterizované ako autorské diela, teda najmä PC hry alebo softvér, videohry a príslušenstvo, DVD & video filmy, knihy, časopisy a komiksy nie je možné podľa ustanovení uvedených v tomto odseku vrátiť, ak boli vybalené z ich ochranného obalu. Tieto výrobky by ste mali dostať týmto spôsobom zabalené vždy a ak sa tak nejakým omylom nestane, prosíme upozornite nás na chybu.